Световни дни за младежка активност в ПМГ Габрово

Уважаеми колеги и партньори,

На 30 април доброволци от Младежки информационно консултантски център към ИМКА Габрово, проведоха три нестандартни часа по физкултура в Природо-математическа гимназия „Акад.Иван Гюзелев” Габрово. В заниманията взеха участие ученици от 7 до 11 клас, разпределени в отбори. Учениците бяха провокирани да покажат своя спортен и отборен дух, в интересна игра организирана и водена от доброволците. По този начин, макар и за кратко, децата се докоснаха до атмосферата, която цари в ИМКА и до работата на младежите, които са нейни доброволци. Успяха да разберат, че да си доброволец и да помагаш на другите е полезно и забавно.

С настоящата инициатива МИКЦ ИМКА Габрово поставя началото на поредица от събития целящи популяризиране на Световните дни за младежка активност. Те се осъществяват в рамките на дейностите по проект «Разширяване на младежките услуги и надграждане на капацитета на Младежки Информационно Консултантски Център Габрово», който се реализира с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-19/04.12.2014г.

Екипът на ИМКА Габрово