Дискусионна среща на тема „Доброволчеството – фактор за реализация”