Посещение на гости от Бурунди, Африка в Габрово

В периода от 20 до 24.09.2014г. ИМКА Габрово бе домакин на двама бурундийски представители от неправителствената организация FO.CO.DE. Те разгледаха Габрово и околността и участваха в няколко работни срещи на регионално ниво. Бяха и официални гости за честването на 23 години от учредяването на сдружение ИМКА Габрово. Изпратихме ги с много усмивки, подаръци, надежди и очаквания за бъдещи проекти и партньорства. :)