20 години ИМКА-Габрово

• МИСИЯ Сдружение «ИМКА» Габрово подкрепя цялостното развитие на децата и младите хора, така, че да реализират пълния си потенциал. ИМКА-Габрово стимулира младежката активност, доброволчество и участие на местно, регионално и национално ниво. ОСНОВНИ ЦЕЛИ