Опознавателни обиколки по проект "Опознай и избери" подкрепен от Община Габрово

През месец юни и юли младежите участници в проект "Опознай и избери!" направиха няколко Опознавателни обиколки в различни институции в град Габрово. Това е първия етап от запознаването на младите хора с дейността на различни местни организации, институции и фирми, които предоставят услуги и/или работни места на територията на общината и областта.

Ето последователността, в която преминаха обиколките:

  • 7 юли Общинска администрация Габрово и Областен информационен център Габрово;
  • 8 юли Териториално статистическо бюро Габрово;
  • 9 юли Дирекция бюро по труда Габрово;
  • 10 юли Регионална библиотека»Априлов-Палаузов»;
  • 15 юли Архитектурно-етнографски комплекс «Етър» ;
  • 16 юли Регионален Исторически Музей Габрово и «Дечкова къща»;
  • 23 юли Областна администрация Габрово;
  • 28 октомври ОД на МВР Габрово.

Във всички институции младежите бяха добре дошли и служителите отговаряха с готовност на техните многобройни въпроси. Техните въпроси най – често бяха свързани с изискванията за вида образование, опита и уменията към различните професионалисти, организацията на работния процес, йерархията, възможностите за стаж и др.

Екипът на ИМКА Габрово