Регионален център за работа с доброволци

Стимулира и подпомага младите хора за активно доброволчество и участие в рамките на дейността си като регионален център за работа с доброволци.