Център за обществена подкрепа /ЦОП/

Предоставя социални услуги за деца и семейства под формата на Център за Обществена Подкрепа, в качеството си на доставчик на социалната услуга ЦОП на територията на Община Габрово.