Младежко кафене

Дейността на младежкото кафене включва: 

  1. Обслужване на клиенти;
  2. Осъществяване на постоянна програма за тематични младежки празненства;
  3. Организирани събития за деца, под формата на детски рождени дни, празненства за завършване на детска градина/ учебна година, празненства на класа, коледни тържества и др.

През лятото дейността на кафето се подпомага от доброволци - стажанти. Постоянен екип от 10 доброволци подпомага провеждането на детски и младежки празненства в младежкото кафене. Екипът на ИМКА Габрово осигурявапериодично надграждащи обучения и подкрепа за доброволците, които осъществяват детската анимация.