Проекти

Нашите Проекти

ИМКА Габрово - изминалата 2015 година

ИМКА Габрово - изминалата 2015 година

13 Юли 2015

В настоящия видеоклип можете да видите някои от дейностите на Сдружение ИМКА Габрово, които доброволците на ИМКА реализираха през 2015 година, както и интервю с изпълнителния директор на ИМКА Габрово - г-жа Антоанета Янкабакова и зам. кмета на Община Габрово - г-жа Нела Рачевиц. ...

Проект "Опознай и избери!"

Проект "Опознай и избери!"

02 Юни 2015

П роект «Опознай и избери!» се подкрепя от Община Габрово по Програма Младежки дейн о сти от бюджета на община Габрово за 2015г., по договор № 321-ОСД-15 ИМКА Габрово е водеща организация по проекта, а партньори по проекта са: Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ в частност Младежкият съвет по ...

Младежки информационно-консултантски център, ИМКА Габрово

Младежки информационно-консултантски център, ИМКА Габрово

18 Ноември 2013

Младежки информационно-консултански център, ИМКА Габрово има цел да насърчи цялостното развитие на младите хора в Габрово и областа,  да стимулира тяхното активно участие в обществения живот, чрез утвърждаване на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни младежки услуги. Цели на проекта: * ...

Архив

Отминали събития:

Предстоящи събития: