Споделено (извън чата)

Споделено (извън чата)

От  началото   на месец  юни ИМКА Габрово  дава начало  на реализацията  на проекта  „Споделено (извън чата)” и отправя позитивно предизвикателство към младите хора от Габрово.

Основна цел на проекта е да насърчи гражданската активност, творческата изява и младежкото участие, чрез практически занимания, интерактивни презентации и различни творчески  изяви в рамките на едно общоградско младежко събитие под  надслов „Споделено ( извън чата)”.

С реализиране на проекта ИМКА Габрово ще предложи нова възможност за ефективно взаимодействие между млади хора, младежки групи и организации, творчески формации и местни институции. Тя  ще осигури  различни  по форма и  съдържание  начини за изява на млади таланти, на формални и неформални  групи, на  младежи с разнородни интереси, които са готови да  споделят своите смели идеи за насърчаване на сътрудничеството и партньорството между  отделни младежи и между  младежките  групи и организации, както и за споделяне на мнения, ресурси, добри  практики и визия за това как да приобщим по-голяма част  от  младите хора  на Габрово  за активно участие в живота  на общността.

В рамките на проекта  ще се търси  възможност за пробиране на различни иновативни методи за достигане до младежката общност  и нейното развитие, чрез провеждане на поредица от  дейности, обособени в 3 тематични области: младежки диалог и младежки пространства; младежки поглед и визуални изкуства; творчески предизвикателства -  (танц, флашмоб, пърформанс).

През първия етап от реализацията на проекта ИМКА Габрово набира активни младежи и младежки групи и организации, млади творци, и други заинтересовани страни да се включат в реализацията  на проекта с представяне на своите идеи.

В хода  на проекта  младежките  групи и организации, които представят най- атрактивните и иновативни младежки идеи ще  получат  подкрепа от ментори и консултанти, така, че да могат да развият своите идеи да ги подготвят за представяне или за реализиране в рамките  на еднодневното иновативно събитие в края на проекта.

Заключителният етап от проекта ще бъде осъществяването  на еднодневно събитие, т.н."Иновативни младежки идеи в действие", включващо и младежки концерт под надслов „Споделено ( извън чата)”.

Проект «Споделено ( извън чата)» се осъществява с подкрепата на Програма Младежки дейности от  бюджета  на Община Габрово за 2016г.