МИСИЯ: ТЕАТЪР

МИСИЯ: ТЕАТЪР

ИМКА Габрово стартира с „Мисия: ТЕАТЪР“, проект насърчаващ неформалното образование в областта на театралното изкуство.

От  началото   на месец  юни ИМКА Габрово  предлага още една възможност за приятна и творческа ваканция за младите хора от града.

Проект:„Мисия:ТЕАТЪР“ е провокация към подрастващи и младежи между 13 и 20 години за изграждане на ориентири в техните възприятия, интереси и заложби в сферата на театралното изкуство. Целта на проекта е младите хора да придобият ключови познания за театъра и съвременните форми на изпълнителски изкуства.

„Мисия: ТЕАТЪР“ е интерактивна програма за неформално образование в областта на театралното изкуство и съвременните форми на изпълнителски изкуства, с фокус върху съвременния танцов театър и пърформанс. Настоящият проект е в подкрепя на мисията на Сдружение „ИМКА“ и в изпълнение на една от целите на организацията, а именно: иницииране и реализиране на младежки програми за свободното време и проекти, стимулиращи развитието на младите хора в град Габрово. Проекта  се осъществява в периода  май -  октомври  2016 година в  партньорство с Фондация „Театър Корсар“.

Условно процесът на работа с младите хора, в рамките на проект „Мисия:ТЕАТЪР“, ще премине в 4 отделни обучителни събития:

·        Театрална забавачка

·        Лятно театрално училище

·        Есенна театрална академия

·        Майсторски клас

ИМКА Габрово набира желаещи да се включат в основната „трупа“ (младежка) група,   със която ще се „пропътува“ целия проект. Трупата, която ще бъде сформирана от 12-15 младежи ще бъде ядрото на преките участниците в проекта. В хода на реализация му към тази „трупа“ ще се приобщават и други младежи. Във всяко от обучителните събития ще се ползват различни методи, характерни за неформалното образование: ролеви игри, интерактивни презентации, дискусии и др.

http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/100_Vesti_20160611.pdf

В рамките на „театралната забавачка“ трупата ще бъде запозната на кратко с историята на театъра в Европа, като в същото време на прохождащите театрали ще им бъде дадена възможност да заявят своя творчески потенциал посредством различни практически задачи, игри, работа в група.

Заключителният етап от проекта ще бъде представянето на един от спектаклите на Фондация „Театър Корсар“ -  „Да бъда или не…“ по текстове на Софокъл, Молиер, Уилям Шекспир и екипа на трупата.

Проект «МИСИЯ: ТЕАТЪР» се осъществява с подкрепата на Програма Култура  от  бюджета  на Община Габрово за 2016г., по договор № 534-УР-16