Общо събрание на членовете на ИМКА за 2014

На 14.11.2014 в Сдружение ИМКА се проведе общо събрание, на което бяха представени:

  • Доклад за 2013г.
  • Оценка на ЦОП подготвена от Надежда Денева -
  • Финансов отчет за 2013г. - Павлина Питева


Членовете избраха нов Управителен съвет състоящ се от:

  1. Марина Христова - председател
  2. Антоанета Янкабакова - изпълнителен директор
  3. Васил Папазов - член
  4. Георги Илиев - член
  5. Мариана Илиева - член
  6. Ирина Стоянова - член
  7. Надежда Денева - член