Покана за провеждане на общо събрание на сдружението

ПОКАНА

--

УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ  НА СДРУЖЕНИЕ ИМКА, ГР. ГАБРОВО  ИНФОРМИРА  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СДРУЖЕНИЕТО, ЧЕ  НА ОСНОВАНИЕ  УСТАВА  НА СДРУЖЕНИЕТО СВИКВА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26  ЮНИ /ВТОРНИК/   В 18:00 В СЕМИНАРНАТА  ЗАЛА  НА  СДРУЖЕНИЕ ИМКА, УЛ. ДРАВА 4, ГР. ГАБРОВО.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

-

1. ПРОВЕРКА НА ЧЛЕНСТВОТО И ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ;

2. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА;

3. РАЗНИ

-

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  НАСЪРЧАВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ  ДА ПОТВЪРДЯТ ЧЛЕНСТВОТО СИ В СДРУЖЕНИЕТО, КАТО ЗАПЛАТЯТ  ЧЛЕНСКИЯ СИ  ВНОС. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И  НАЧИНА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ  ВНОС МОЖЕТЕ  ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ  С АНТОАНЕТА  ЯНКАБАКОВА – ТЕЛ 0879123688 И  ВАСИЛ ПАПАЗОВ - 0898625702 , ЧРЕЗ Е-МАЙЛА НА СДРУЖЕНИЕТО:  office@ymca-gabrovo.org и ФЕЙСБУК ПРОФИЛА: ИМКА ГАБРОВО.

-

25  МАЙ,

ИМКА-ГАБРОВО