ИМКА Габрово стартира проекта „На мен ми пука за… Габрово”.

На 20 септември ИМКА Габрово стартира проекта „На мен ми пука за… Габрово”.

-

          Първата информационна и работна среща в рамките на проекта ще се проведе на 20 септември в 16 часа в синята зала в Дома на културата „Ем. Манолов”. Целта на срещата е да запознае младежите - доброволци с дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта и разпределяне на работни задачи във връзка с организирането на информационната кампания сред младежите в Габрово.

-

          Проектът „На мен ми пука за... Габрово” се реализира с подкрепата на Програма Младежки дейности от бюджета на Община Габрово за 2018г.

-

          Проектът има амбицията да достигне директно и индиректно до 1000 младежи от Габрово на възраст 15 - 25 години и има за цел да насърчи диалога и взаимодействието между младежи, младежки групи и организации, представители на местна власт и на различни местни институции за реализиране на творчески идеи и младежки инициативи от местно значение.

-

         Реализацията на проекта е реална възможност за младите хора да изразят мнение по различни теми и проблеми свързани с живота на младите хора в Габрово. За целта ще бъдат осъществени два поредни дискусионни форума под надслов: „Защо не диалог?!” с участието на младежи и представители на различни местни институции. Първият от тях ще се проведе на 4 октомври от 16.00 до 17.30 часа.

-

         В рамките на проекта ще се проведе и едно иновативно младежко събитие под надслов: „На мен ми пука за… Габрово”, което ще осигури възможност на повече от 60 младежи да се включат в поредица от уоркшопове по разнообразни теми, свързани с личностно развитие, младежко лидерство, използване на творчески подходи и методи характерни за неформалното образование в младежката работа, както и в лаборатория за разработване на младежки инициативи и проекти.

-

         Подготовката и реализацията на дейностите ще привлекат и пет младежки работници, които ще бъдат фасилитатори и ментори и ще подкрепят младежите в цялостния процес, включително и при реализацията на 2 от пилотни инициативи, разработени по време на Лабораторията за младежки проекти.

-

         По поводначлотона проектакоординаторана проектаИво Тепавски споделя:

-

        „В основата на проекта е подхода учене чрез правене. Избрахме този подход защото той дава шанс на всички участници, както и на нас, да изпробваме, да експериментираме и така да достигаме до изводи, които да ни водят към правилните решения и най-подходящите дейности. Така ще се осигурят и повече възможности за младите хора да се учат докато участват и докато реализират своите собствени идеи. Преминавайки през процеса на активно участие и реализиране на малки инициативи, те ще придобият опит, ще  надградят своите умения и  надяваме се ще се вдъхновят и заредят с нови идеи за нови проекти и за начини как да развием младежката общност тук в Габрово.”

-

        Специфични цели на проекта са:

-

  1. Развитие на капацитета на младежки лидери, на младежките групи и организации, вкл. и на ИМКА Габрово да насърчават младежкото участие.

-

  1. Пробиране на творчески и иновативни методи за достигане до и включване на младежката общност в реализирането на младежки инициативи от местно значение;

--

  1. Насърчаване на ефективното взаимодействие между млади хора,младежки групи и организации, представители на местна власт, както и на различни местни институции и организации чрез пробиране на дискусионен модел за консултации между младежи и институции.

-

-

Повече за проекта   и  календара  на основните събития, предвидени по време на неговото осъществяване, може да откриете на  уебстраницата на Сдружение ИМКА – www.ymca-gabrovo.org, в профила на организацията във Фейсбук или също така да ни потърсите на имейл: office@ymca-gabrovo.org или на тел. 0879123687 / 066 805419.

-

Проект «На мен ми пука  за… Габрово» се осъществява с подкрепата на Програма Младежки дейности  от  бюджета  на Община Габрово за 2018г.