СПЕШНО! Възможност за младежки работници за участие в обмен в Румъния

СПЕШНО!!! Възможност за обучение, развитие на умения и обмен на добри практити между младежки работници от различни страни - прочетете и се запишете. Срокът за записване е много кратък. Побързайте! http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/ETNIC%20INFOPACK%20Part%20II.pdf