Годишни награди "Доброволец на годината" 2017

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

През 2017 година екипът и доброволците на ИМКА Габрово, заедно с Националния Алианс за работа с доброволци отбелязваме за осемнадесети пореден път Международния ден на доброволците – 5 декември в област Габрово. 

Във връзка с подготовката за традиционната Церемония за награждаване на отличилите се доброволци през годината Ви каним да номинирате доброволци, които имат значим принос за осъществяване на различни училищни дейности, младежки инициативи, обществено значими проекти и за популяризиране на доброволчеството като цяло.

Използвайте възможността публично да изразите благодарността си към хората или организациите, които са оказвали подкрепа за благородни каузи и за реализиране на обществено значими инициативи и проекти на територията на общината.

Отправяме покана към всички младежи, младежки работници, доброволци към различни доброволчески клубове, представители на ученически съвети, представители на организации и институции, работещи с доброволци, и други да участват в официалната церемония за награждаване на Доброволци на годината, която ще включва и форум за споделяне на добри практики в Габровска област под надслов: „Да насърчим доброволчеството - да умножим доброто!”.

Празничното събитие ще се проведе на 5 декември 2017 /вторник/ г.  от  16:30 часа в зала 2 на Художествена галерия „Христо Цокев“ в Габрово.

Програмата включва:

16:30 – 18:30 часа – Официална церемония за награждаване на доброволци на годината и форум за споделяне на добри практики: „Да насърчим доброволчеството - да умножим доброто!“

18:30 – 19:00 - Музикални поздравления и празнична почерпка. 

Пълният пакет с документи за номиниране на доброволци на годината 2017 можете в линковете по-долу: 

1. Критерии на номиниране: http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/volunteer%20nominations%20criteria%202017.doc

2. Доброволец на годината 2017: http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/volunteer%20nomination%202017.doc 

3. Доброволец на годината - ученик: http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/volunteer%20nominations%20student%202017.doc

4. Доброволец на годината - учител/ родител: http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/volunteer%20nominations%20teacher-parent%202017.doc

5. Проект, привлякъл най-много доброволци: http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/volunteer%20nominations%20best%20project%202017.doc

Краен срок за представяне на номинациите в хартиен или електронен вид – 28 ноември 18:00 часа. Комисията, която ще обсъжда номинациите на доброволци и организации, ще заседава на 30 ноември в сградата на Сдружение ИМКА Габрово.

Вярваме, че с така планираното събитие заедно ще популяризираме в още по-голяма степен ценностите на доброволчеството, както и ще насърчим повече подрастващи и младежи, както и различни групи граждани да са активни и да допринасят за развитието на своите местни общности.

Събитието се реализира по проект „Утвърждаване на младежките услиги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово”, който се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор 25-00-49/16.12.2016г.

Очакваме Ви!

Екипите на ИМКА Габрово и МИКЦ Габрово