HANDBOOK PARTICIPATORY METHODS FOR MONITORING AND EVALUATION FOR IMPACT ASSESSMENT OF LEARNING ACTIVITIES (M&E)

Уважаеми колеги и приятели,

  
Представяме ви накратко опита от реализацията на проекта: "Tool M&E Up!", който се осъществи с подкрепата на Националната агенция Еразъм + в Румъния.

ИМКА Габрово беше партньор в осъществяването на проекта и благодарение на споделения опит и идеи по време на осъществяването му, успяхме да обогатим опита  си  за използване на различни инструменти за  наблюдение  и  оценка  на реализирани  младежки дейности, базирани  на принципите  на участие  на младите  хора.

Повечето  от  методите , с които се запознахме „Photo  voice” , “Story  telling”,  и редица други  могат  да се използват  и  в работата  по осъществяване на младежки  проекти и инициативи в училище, както и за оценяване на ефекта  от предоставянето  на социални услуги за деца и  младежи в общността.

 

Повече за методите  за наблюдение и оценка , базирани  на принципите  на участие може да намерите  в Наръчника, изработен в рамките  на проекта, който можете  да изтеглите  от  фейсбук страницата  на проекта: https://www.facebook.com/toolmeupproject/ или от фейсбук страницата на ИМКА Габрово.