Нов конкурс за финансиране на младежки проекти обявява Младежка Банка Габрово

Изтеглете от тук!

Обява за конкурса

Насоки за кандидатставне

Формуляр за кандидатстване

ОБЯВА

ЗА ТРЕТИ КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

КЪМ ФОНДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА ГАБРОВО – 2016/2017

                Младежка Банка в Габрово е инициатива, осъществявана от екип от младежи, в рамките на която се набират и отпускат грантове (финансови средства) за реализиране на малки младежки инициативи или проекти.

                Младежка Банка Габрово представлява екип от млади ентусиасти - ученици и студенти от гр. Габрово, доброволци, които са готови да поемат отговорност и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка банка Габрово набира средствата за своя фонд чрез организиране на благотворителни събития и кампании, директни срещи с представители на бизнеса и други обществени организации или чрез проекти.

Екипът на младежката банка е приел за своя основна цел да вдъхновява и насърчава други младежи да бъдат смели, инициативни и вдъхновени, така че да могат да работят активно за реализирането и популяризирането на идеите си в полза на местната общност.

                През 2017 година екипът на Младежката Банка в Габрово ще подкрепи идеи за младежки проекти и инициативи в следните приоритетни области:

1. Здравословен начин на живот и спорт;

2. Насърчаване на изкуството, креативността и изявата;

3. Неформално образование и развитие на личностни умения;

                В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации или неформални младежки групи, чиито основни цели са свързани с директна работа с младежи или неформални групи, като изрично условие е идеите да са генерирани и осъществявани основно от младежи на възраст 14-26г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО!

                Формулярите за кандидатстване са публикувани сайта на ИМКА Габрово:

www.ymca-gabrovo.org. Формуляри в електронен вид могат да се получават по е-мейл, на база на заявка на младежката група или организация.

                Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 31 октомври 2017 включително на телефон 066/805419, 0879/123 688, 0879/123 687, на е-mail: office@ymca-gabrovo.org или на място в офиса на Сдружение ИМКА Габрово от екипа на Младежка Банка Габрово – Иво Тепавски, Андреана Недева или от други специалисти от екипа на организаията.

                Краен срок за получаване на проектните предложения – 06 ноември 2017 г- 24:00 часа.

Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани. За проекти получени по пощата ще е валидна датата на пощенското клеймо.

ПОЖЕЛАВАМЕ ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА И УСПЕХ!

ЕКИПЪТ НА МЛАДЕЖКА БАНКА ГАБРОВО

                Настоящата обява  е възможна благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка” с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България“.

                Повече за дейността на ИМКА Габрово и Младежка банка в Габрово можете да откриете на нашия Интернет адрес: www.ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или Младежка Банка Габрово – Youth Bank Gabrovo.