Обучeние „Как да превърнем интересната идея в успешен проект” - 13 и 14 октомви

МИКЦ ГАБРОВО

ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ  НА ТЕМА: ”Как да превърнем интересната  идея в успешен проект” - 13 и 14 октомви 2017

            Обучителният модул: „Как да превърнем интересната идея в успешен проект” е част от  обучителния  пакет ”Развитие  на инициативни младежки групи и неправителствени организации”, включващ общо 3  модула, които екипът на МИКЦ Габрово осъществява в рамките на проект: Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово” с подкрепата на Министерството на младежда и спорта, чрез на Националната програма за младежта (2016-2020).

            Обучителния пакет ”Развитие на инициативни младежки групи и неправителствени организации” има за цел да повиши разбирането  на участниците за основните елементи на процеса на създаване и/или развитие на инициативни младежки групи и неправителствени организации; Да подкрепи  усвояването на умения за подготовка и осъществяване на младежки инициативи, набирането и ефективното управление на доброволци, умения за работа в екип и редица други, които са предпоставка за успешно развитие на всяка инициативна младежка група или неправителствена организация.  

            По време на първия модул „Как да превърнем интересната идея в успешен проект” обучителня екип на МИКЦ Габрово залага на обучението чрез правене, осигуряващо много по-висока степен усвояване и ефективно постигане на обучителните цели, а те включват развитие на умения като:  формулиране на идеи за промяна,  поставяне на цели, избор  на методи за работа  за постигане на  избраните цели, основни характеристики  на успешен проект, технология   на  развитие  на идеята и представянето й пред обществеността и пред различни финансиращи организации и  др.

            Активното  участие е предпоставка  след края на обучението  участниците да се поздравят с:

            - По- умело формулиране на идеи и цели за промяна;

            - По- адекватен избор на методи за работа така, че  избраните  цели  да бъдат достигнати;

             - Технически и творчески  умения за описание  на идеите  си в рамката  на формуляр за младежки проект; 

            -  По- ефективно представяне на идеята и събиране на съмишленици за нейното осъществяване;

            - Самочувствие и увереност от факта, че са превърнали своята  идея в младежки проект; 

             Обучението е предназначено за:

  • Младежи/ ученици на възраст между 14 и 19 години и студенти, с интерес към темата  за създаване и реализиране на младежки проект и/или за усвояване на умения за сътрудничество и работа  в екип;

            Максимален брой участници:  25

            Място за провеждане на обучителния  модул: семинарната  зала  на ИМКА Габрово – петък  от  15.00 до 18.00, събота от 10.00 до 16.00.

            Желаещите  да се включат  в обучителния  модул могат  да заявят  своето участие  чрез / или  по телефон/ или  на място в ИМКА.

            Допълнителна информация, свързана с проекта и провеждането на обучения може да получите също и на имейл: office@ymca-gabrovo.org или на  телефон: 0879 123 688 – Антоанета Янкабакова – Обучител/Ръководител проект МИКЦ Габрово, както и на 0890221191 – Иво Тепавски – Младежки обучител/ Специалист „Мобилни дейности и младежка информация“.