Петя и Нанси: „Доброволчеството в ИМКА ни даде поле за изява, свобода да изразяваме мнението си, но най-вече приятелство и среда”