ОБЯВА ЗА ВТОРИ КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

ОБЯВА

ЗА ВТОРИ КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

КЪМ ФОНДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА ГАБРОВО – 2016/2017

Младежка Банка в Габрово е инициатива, осъществявана от екип от младежи, в рамките на която се набират и отпускат грантове (финансови средства) за реализиране на малки младежки инициативи или проекти.

Младежка Банка Габрово представлява екип от млади ентусиасти - ученици и студенти от гр. Габрово, доброволци, които са готови да поемат отговорност и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка банка Габрово набира средствата за своя фонд чрез организиране на благотворителни събития и кампании, директни срещи с представители на бизнеса и други обществени организации или чрез проекти.

Екипът на младежката банка е приел за своя основна цел да вдъхновява и насърчава други младежи да бъдат смели, инициативни и вдъхновени, така че да могат да работят активно за реализирането и популяризирането на идеите си в полза на местната общност.

През 2017 година екипът на Младежката Банка в Габрово ще подкрепи идеи за младежки проекти и инициативи в следните приоритетни области:

  1. Здравословен начин на живот и спорт;
  2. Насърчаване на изкуството, креативността и изявата;
  3. Неформално образование и развитие на личностни умения;

В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации или неформални младежки групи, чиито основни цели са свързани с директна работа с младежи или неформални групи, като изрично условие е идеите да са генерирани и осъществявани основно от младежи на възраст 14-26г.

Документите, свързани с конкурса, може да откриете тук:

формуляр за кандидатстване

насоки за кандидатстване

Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 28 април 2017 включително на телефон 066/805419, 0879/123 688, 0879/123 687, на е-mail: office@ymca-gabrovo.org или на място в офиса на Сдружение ИМКА Габрово от екипа на Младежка Банка Габрово – Иво Тепавски, Андреана Недева или от други специалисти от екипа на организаията.

Краен срок за получаване на проектните предложения – 02 май 2017 г- 24:00 часа.

Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани. За проекти получени по пощата ще е валидна датата на пощенското клеймо.

ПОЖЕЛАВАМЕ ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА И УСПЕХ!
ЕКИПЪТ НА МЛАДЕЖКА БАНКА ГАБРОВО

Настоящата обява  е възможна благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка” с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България“.

Повече за дейността на ИМКА Габрово и Младежка банка в Габрово можете да откриете на нашия Интернет адрес: www.ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или Младежка Банка Габрово – Youth Bank Gabrovo.