През септември ИМКА- Габрово стартира информационна кампания под надслов: “Да наредим пъзела с усмивка…”

От началото на септември ИМКА Габрово даде началото на три месечна информационна кампания под надслов: Да наредим пъзела с усмивка”, която има за цел да популяризира подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни, като популяризира резултатите от осъществения проект „За повече детски усмивки” сред значително по-широка аудитория от Габрово и областта и да провокира местната общност за по-трайна промяна чрез прилагане на споделения опит, адаптиране и пробиране на нови подходи за работа и застъпнически действия, които да осигурят устойчива промяна на политиките за подкрепа на децата и младежите в процеса на тяхното развитие .

Във връзка с началото на кампанията г-жа Антоанета Янкабакова изпълнителен директор на ИМКА Габрово сподели: „В рамките на кампанията предвиждаме провеждане на информационни срещи за популяризиране на целите, идеите и добрите практики насърчаващи позитивното родителство и осигуряването на ефективна подкрепа на учители, родители и други специалисти за децата в периода на ранното детско развитие; осъществяване на поредица радиопредавания и три поредни работилници за развитие на родителски умения под надслов „По- лесно е с усмивка…” Работилниците за родители ще се проведат в общините от областта и имат за цел да популяризират опита и резултатите от реализацията на проекта: „За повече детски усмивки”, както и да демонстрират на практика някои от работните подходи за позитивно взаимодействие на родители, педагози или други специалисти с деца.

 Поредица от едноименни радиопредавания: „По- лесно е с усмивка…” ще са още един форум за споделяне на мнения, опит и добри практики в областта на подкрепата на децата в периода на ранното детско развитие, и в подкрепа на възпитанието на деца и младежи основано на силните им страни.

По време на целия период на кампанията, до 30 ноември 2017 година ще се осъществи и он-лайн кампания: „По – лесно е с усмивка..”, в рамките на която ще се събират ресурси: снимки и впечатления/обратна връзка от родители и/или педагози, които са изпробвали някои от методите и подходите представени като резултати в рамките на проекта, както и материали насърчаващи позитивното родителство и възпитанието основано на силните страни на децата и подрастващите.

 Екипът на ИМКА Габрово насърчава родители, педагози и други специалисти работещи с деца да се включат със свои снимки, или материали илюстриращи опита от реализирането на инициативи или групови работи за деца, както и да събират и ни предоставят снимки представящи своя положителен опит от общуването си със своите деца.

 За най-активните участници – родители, педагози или други специалисти работещи с деца и младежи, споделили най- много впечатления и/или снимки или представени най-много материали са предвидени символични награди. Обобщените материали от он-лайн кампанията за събиране на впечатления и полезни материали ще се публикуват под формата на електронна книжка, която ще може да се използва дългосрочно от родители, доброволци, педагози.

Кампания "Да наредим пъзела с усмивка"за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни, с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Повече информация свързана с началото на проекта и планираните дейности межете да намерите на страницата на организацията:

www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или на място в офиса на ИМКА-Габрово, телефони за контакт: 066 805419, 0879123688.