Обучение ”Аз и другите” - 7 и 8 октомви 2017

МИКЦ ГАБРОВО

ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ  НА ТЕМА: ”Аз и  другите”  7 и 8 октомви 2017

                Според допитване до ръководителите на отделите „Човешки ресурси“ в 500 от най-големите световни компании най-търсените качества на пазара на труда към 2020 година ще бъдат: умение и желание за самоусъвършенстване, поставяне на цели и планиране на време, работа в екип, ефективна комуникация, в това число и в мултикултурна среда, критично и креативно мислене. Ще се търсят още лидерски качества, висока мотивация, увереност в себе си, любознателност, инициативност, упоритост. И това съвсем не е пълният списък на soft skills – меките умения, наричани още „уменията на XXI век“.

            Обучителният модул: „Аз и другите” е част от  обучителния  пакет  ”Личностно развитие и  социални умения”, включващ общо 4  модула, който  екипът на  МИКЦ Габрово осъществява в рамките  на проект:  Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ  Габрово” с подкрепата на Министерството на младежда и спорта, чрез на Националната програма за младежта (2016-2020).

            Обучителния  модул ”Личностно развитие и  социални умения” има за цел да повиши разбирането  на участниците за основните елементи на процеса на личностно развитие и да подкрепи овладяването  на базисни социални  умения, които са предпоставка за успешна реализация на всеки млад човек.  

            По време на първия модул „Аз и другите” обучителня екип на МИКЦ Габрово залага на обучението чрез преживяване, осигуряващо много по-висока степен усвояване и ефективно постигане на обучителните цели, а те включват развитие на умения като:  самооценяване,  поставяне на цели, себепредставяне и ефективно общуване, сътрудничество  и др.

             Активното  участие е предпоставка  след края на обучението участниците да се поздравят с:

            - По- добро ниво  на самопознание  и  адекватна  самооценка на своето развитие;

             - Осъзнат избор на цел/и за личното си развитие;

             - Свой автентичен подход в представянето си и презентирането на идеите си; 

            -  По- ефективно сътрудничество с  възрастни и с връстници,

            - Повишени самочувствие и увереност; 

             Обучението е предназначено за:

  • Младежи/ ученици на възраст между 14 и 19 години и студенти, с интерес към своето личностно развитие и овладяване на ключови социални  умения и компетенции;

            Максимален брой участници:  25

            Място за провеждане на обучителния  модул: семинарната  зала  на ИМКА Габрово – събота  от  10.00 до 16.00, неделя от  10.00 до 13.00.

            Желаещите  да се включат  в обучителния  модул могат  да заявят  своето участие  чрез / или  по телефон/ или  на място в ИМКА.

            Допълнителна информация, свързана с проекта и провеждането на обучения може да получите също и на имейл: office@ymca-gabrovo.org или на  телефон: 0879 123 688 – Антоанета Янкабакова – Обучител/Ръководител проект МИКЦ Габрово, както и на 0890221191 – Иво Тепавски – Младежки обучител/ Специалист „Мобилни дейности и младежка информация“.